De werking van Welzijnsschakel Oostkamp draait volledig op vrijwilligers. Ze zijn het kloppend hart van heel de werking en geven er een eigen dynamiek aan.
Het zijn gemotiveerde sociaalvoelende mensen, die zich gratis inzetten .
Ze zijn geen ‘hulpverleners’ maar bondgenoten van de bezoekers en deelnemers van de verschillende projecten.

Meewerken als vrijwilliger in Welzijnsschakel Oostkamp houdt in dat elke vrijwilliger zijn of haar talenten inzet om het doel van de vereniging na te streven, en dit belangeloos en gratis. Dit kan door het opnemen van taken na overleg met het bestuur. Deze taken zijn heel verscheiden.

Zij staan in functie van de werking van een of meerdere van de vier projecten.

  • een hart hebben voor mensen in armoede,
  • discreet zijn ,
  • respect hebben voor iedereen,
  • loyaal samen werken
  • zijn noodzakelijke vereisten als vrijwilliger.

Hoe word ik vrijwilliger ?

Kandidaat-vrijwilligers kunnen zich aanmelden in ’t Gezelletje.
Elke kandidaat-vrijwilliger wordt door het verantwoordelijk bestuurslid uitgenodigd voor een gesprek over de wederzijdse verwachtingen en voorwaarden tot medewerking.
De nieuwe medewerkers komen eerst op de reservelijst en worden ingeschakeld zodra dit mogelijk is .
Er is een inloopperiode van enkele maanden waarbij men meehelpt vooraleer zelfstandig een taak op te nemen.
Daarop volgt een evaluatiegesprek en indien wederzijds akkoord, het ondertekenen van de verbintenissennota.