In juli 1995 werd door 5 mensen het initiatief genomen om ook in Oostkamp een Welzijnsschakel op te richten, met als doel op lokaal vlak armoede te bestrijden en uitsluiting te voorkomen.

In een voorbereidend onderzoek werd vastgesteld dat:

  • armoede en uitsluiting in Oostkamp meestal verborgen zitten achter mooie gevels;
  • mensen in armoede niet gemakkelijk met hun situatie naar buiten komen;
  • deze mensen de bestaande hulpverleningsdiensten niet of onvoldoende kennen;
  • eenzaamheid in Oostkamp een groot probleem is.

Om daaraan iets te doen werd gedacht aan een ontmoetingshuis met een lage drempel, waar iedereen welkom is en waar altijd vrijwilligers ter beschikking zijn om mensen te onthalen en naar hen te luisteren. In december 1996 vonden de vijf stichtende leden een geschikt huurhuis in de Schooldreef en richtten ze de vzw Welzijnsschakel Oostkamp op. Het huurcontract liep 13 maanden. In die periode zou nagegaan worden of het project haalbaar was en beantwoorde aan de nood en of men voldoende medewerkers vond die zich gratis wilden inzetten.

Op 28 februari 1997 werd het ontmoetingshuis ’t Gezelletje feestelijk geopend. Van bij de start was er ook een ontmoetingsruimte, infostand, een kringloop- en een Oxfam Wereldwinkel.
Vrij vlug bleek dat men op het goede spoor zat en dat het project echt aan een bestaande nood beantwoordde.
Spoedig werd de ruimte te klein voor de groeiende bezoekersgroep. Dankzij vele vaardige handen van vrijwilligers en de nodige sponsoring werd er enkele keren uitgebreid.
In juni 2004 opende het huidige Gezelletje in nr. 12 en 14 zijn deuren.
De uitbreiding vereiste ook een groeiend aantal medewerkers en bracht het getal op 110.
Via het ontmoetingshuis kwam men ook nieuwe noden op het spoor en ontstonden er geleidelijk nog drie andere projecten: in 1998 Samen gezellig, in 2000 Vakantiedroom en in 2005 Onbegrensd.

De opendeurdagen, de viering van het 10 en 15-jarig bestaan en het bezoek van prins Filip waren telkens hoogtepunten voor onze werking, de bezoekers en onze vrijwilligers.
Het waren telkens evaluatiemomenten en gaven toekomstgericht een nieuwe impuls.
Ook de verschillende nominaties zoals het Gouden Oor, de Pluim en de Gouden Merel waren een oprechte appreciatie voor onze werking.