Project Description

Nieuwvliet

Nieuwvliet is een huis waar iedereen welkom is, waar mensen om mensen bekommerd zijn, waar spontane aandacht, vriendschap, solidariteit en belangloze inzet de hoofdtoon krijgen.

Cafetaria

zin in een hartige babbel, wil je er even uit zijn, behoefte om je hart eens te luchten, op zoek naar een luisterend oor, zin in wat gezelligheid, …?
In Nieuwvliet zal een vrijwillige medewerker je graag gastvrij onthalen. Voor een vriendenprijsje geniet je van een gezellige kop koffie, thee, chocomelk, fruitsap, frisdrank, …

Huurmogelijkheden

Het gelijkvloers en bovenzaal wordt verhuurd  per tijdsblok
– in de voormiddag van 8:00 tot 12:00
– in de namiddag van 13:00 ot 18:00
– ’s avonds vanaf 19:00

Het gelijkvloers wordt niet verhuurd van 13:00 tot 18:00 van dinsdag tot zaterdag
en wordt niet aan private personen verhuurd.

Het ontmoetingscentrum “Nieuwvliet” is van en voor de gemeenschap. Er wordt dan ook gesteund op eerlijkheid en fair-play van de gebruikers.

Er wordt een contract afgesloten tussen enerzijds, de uitbater, Welzijnsschakel Oostkamp VZW,  8020 Oostkamp en anderzijds, de gebruiker.

Alle reservaties zijn te maken met Rita Deleye, Tel.  050 82 35 47, reservatienieuwvliet@tgezelletje.be

Bij akkoord van het contract, moet:

– ofwel een ondertekend exemplaar van het contract via post terugsturen naar Welzijnsschakel Oostkamp vzw, Leliestraat 25, 8020 Oostkamp
– ofwel bevestigd worden via mail  met de tekst  “ik keur dit contract goed” naar reservatienieuwvliet@tgezelletje.be

Het voorschot, de huur en waarborg moeten gestort worden op rekeningnummer BE87 0682 4267 1694 op naam van Welzijnsschakel Oostkamp vzw, Leliestaat 25, 8020 Oostkamp

Een voorschot  van 100 (honderd) euro dient onmiddellijk gestort worden.
De reservatie is pas definitief wanneer het voorschot  gestort werd.
De huur en de waarborg, verminderd met het voorschot, dient ten laatste 2 (twee) weken voor het gebruik van de Nieuwvliet gestort te worden
Het ontmoetingshuis mag slechts gebruikt worden, wanneer de huur en de waarborg  gestort werd.

De sleutel van de inkomdeur kan vooraf vanaf twee dagen voordien afgehaald worden in Nieuwvliet, open op dinsdag tot zaterdag van 14:00 tot 17:00.
Deze sleutel wordt na het gebruik van de zaal onmiddellijk in de brievenbus van Nieuwvliet geworpen.

1 Richtlijnen voor alle lokalen

1.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor het lokaal en het bijhorende materiaal. Hij is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht tijdens de gebruikstermijn, uitgezonderd in geval van overmacht. Eventuele aangerichte schade zal, na vaststelling door de dagverantwoordelijke, hersteld worden op kosten van de gebruiker.

1.2 Alle lokalen zijn rookvrij. Er mag dus nergens gerookt worden.

1.3 De gehuurde lokalen zullen tijdens de koude periode van gebruik verwarmd zijn.

1.4 Het is niet toegelaten om binnen – en buitenmuren te beschadigen door versieringen, spandoeken enz… op te hangen. Enkel toegelaten op de prikborden.

1.5 Alle reglementen i.v.m. muziek en burenlawaai moeten gerespecteerd worden.
Bij het spelen van muziek bij niet-private activiteiten zal de huurder op zijn naam zelf een contact moeten aanvragen bij UNISONO voor Sabam en billijke vergoeding en betalen.

1.6 Indien de gehuurde zaal niet opgeruimd is of niet gekuist is, zal een poetsvergoeding aangerekend worden. Ook de toiletten en inkomhal moeten gereinigd worden. (reinigingsmateriaal staat ter beschikking)

1.7 Tijdens de gehuurde periode mogen de toegangsdeuren niet op slot zijn en de vluchtwegen niet belemmerd zijn.

1.8 Bij het verlaten van de lokalen moeten alle elektrische toestellen, uitgezonderd frigo’s, uitgeschakeld zijn.

1.9 De stoelen en tafels en alle gebruikte materialen dienen proper terug geplaatst worden zoals voorzien in de zalen (zie mededelingen en foto’s aan de muren)

1.10 Het opstellen en opkuisen moeten in de gereserveerde periode gebeuren.
Zoniet wordt dit afgesproken met de reservatieverantwoordelijke.

Indien het kuisen niet op dezelfde dag van de hoofdactiviteit plaatsvindt, moet dit extra vooraf gereserveerd worden.

2 Richtlijnen voor de keuken.

2.1 Alle elektrische toestellen moeten conform de gebruiksaanwijzing gebruikt worden.

2.2 Alle vuilnis en etensresten worden door de gebruiker meegenomen.

Vuilniszakken van de gemeente Oostkamp, aangekocht aan de VZW, mits betaling van 2,00 € /stuk, moeten ook meegenomen worden.

3 Richtlijnen voor de bar.

3.1 De gebruikers zijn verplicht bij consumpties.de drank en de producten van het ontmoetingshuis  te gebruiken

Uitzondering: koffie, thee, wijn en aperitieven mogen zelf meegebracht worden.

Bij inbreuk vervalt de waarborg.

Er mag geen drank met meer dan 21° alcohol geserveerd worden. Bij inbreuk kan de VZW onmiddellijk een boete van € 150 vorderen, samen met alle kosten van de vaststelling en de rechtsprocedure.

3.2 In de bar ligt de prijslijst van de consumpties, zoals die zullen aangerekend worden. De betaling gebeurt later met een overschrijving, na ontvangst van de factuur. De gebruiker kan zelf zijn verkoopprijs van de consumpties bepalen.

Voorwaarden & Richtlijnen

Contractvoorwaarden en richtlijnen

    Algemene gegevens

    In geval van factuur

    Periode