BESTUURSORGAAN

Odile Vermeire
Voorzitter

Marleen Ameye
secretaris

Bernadette Van Hulle
penningmeester

Carla Berghmans

Linda Sticker

Ingrid Van Eenoo